PDF Letöltés

EnKon 2016 pdf letöltés

 

Korábbi programok:

2015

2014

enkon-2014

 

 

 

 

A nap elnöke: Hatvani György , elnök,   GTTSZ Energia Tagozat

8.50 Megnyitó

9.00

Az EU villamosenergia politika jelen helyzete, jövőképe

 • Az EU energiapolitika összevetése az USA energiapolitikájával
 • A Párizsi klímacsúcs hosszú távú hatásai az energiaellátásra
 • Az EU tagállamok energia-mixe, fejlődési irányok
 • A német energiapolitika, az Energiewende értékelése
 • A megújuló energiák szerepe az áramtermelésben, fejlődési irányok, problémák (pl. ellátásbiztonság, támogatások, hurokáramok)
 • Az EU ellátásbiztonsági politikája
 • A megújuló energiák hatása az ellátásbiztonságra

Előadó: Molnár László,  főtitkár, energetikai szakértő,   Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

9.30

Stratégiaváltások az európai energiaszektorban, az energiaszektor közép és hosszú távú trendjei Magyarországon

 • Mik a legfontosabb kihívások a villamosenergia-szektorban?
 • Ellátási lánc átalakulása, új szereplők, piacvesztések, innovációk
 • Milyen stratégiaváltások, átalakulások történnek az EU-ban?
 • Mely vállalatok tudnak sikeresen válaszolni a kihívásokra, és kik azok, akik kevésbé?
 • A szomszédos országok és a régió energiastratégiái
 • Hosszú távú villamosenergia fogyasztási és termelési prognózis Magyarországon

Előadó: Zarándy Tamás,  igazgató, az energetikai üzletág vezetője,   Századvég Gazdaságkutató Zrt.

10.10

A network code-ok aktualitásai

Előadó: dr. Kelemen Hajnalka , Network Codes Projekt vezetője, MAVIR ZRt.

10.50 Kávészünet

11.20

Ellátásbiztonság: hogyan értelmezzük, hogyan árazzuk és mit kezdjünk vele?

Előadó: Hornai Gábor, tanácsadó, Kereskedelmi Vezérigazgató-helyettes , MVM Magyar Villamos Művek Zrt.

11.50

Versenyjogi beavatkozás az energia szektorban: helyzetkép és trendek

 • Fókuszpontok a környező országok versenyhatósági gyakorlata alapján
 • Információcsere és együttműködés versenytársakkal
 • Tiszta verseny vs. piaclezárás
 • Gazdasági erőfölény az energia szektorban
 • EU állami támogatási kockázatok

Előadó: Dr. Horányi Márton, partner , Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie

12.30

REMIT aktualitások a villamosenergia-piac tükrében

 • Hol tartunk most? Mi változott az indulás óta?
 • Európai energetikai piacfelügyelet
 • REMIT piacfelügyelet
 • REMIT piacfelügyeleti folyamatok
 • Szabályozás/ piacmonitoring
 • Munkamegosztás a nemzeti hatóság és az ACER között
 • ACER és MEKH piacmonitoring
 • Vizsgálati eljárások

Előadó: dr. Rajkai Szonja , főosztályvezető-helyettes, Piacfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály , Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

13.00 Ebédszünet

14.00

A villamosenergia-ellátásunk forrásoldalának alakulása az európai fejlődés tükrében

 • A magyarországi erőműrendszer jelenlegi alakulása 2015-2016-ig
 • A magyarországi villamosenergia-ellátás fejlődése rövid- és középtávon 2023-2030-ig
 • A csúcsterhelések és a teljesítőképességek arányának változásai
 • A szükséges biztonsági tartalékok és a nemzetközi együttműködés
 • Milyen fosszilis tüzelésű nagyerőművek épülhetnek Paks mellett?
 • Ki fog Magyarországon nagy szénerőmű-egységeket építeni?
 • Mi lesz a földgáz sorsa a nagyerőmű-létesítésben?
 • Miként változhat a decentralizált energiaellátás hazánkban?
 • Mi lesz a megújuló források használatával 2020-ig, majd később?
 • Lesz-e még fejlődés a kapcsolt villamosenergia-termelésben?
 • Az európai irányzatok miként befolyásolják a rövid távú fejlődést?
 • Legyünk önellátók, vagy kapcsolódjuk be jobban a nemzetközi munkamegosztásba – az áruk és szolgáltatások szabad áramlását vegyük-e komolyabban a villamos energiánál?

Előadó: dr. Stróbl Alajos, főmérnök, Pöyry-Erőterv Zrt.

14.40

Kerekasztal-beszélgetés: A jelenlegi erőművi kapacitások Európában és Magyarországon, és a jövő erőmű-fejlesztési irányai

 • Az európai kereskedelem egységesítésének jelenlegi állapota - energia és kapacitáspiac; Single Market alatti törekvések és eredmények az EU-ban 
 • A fogyasztók villamos energia ellátásával kapcsolatos kihívások és az arra adott válaszok Európában és Magyarországon
 • Mikorra várható egy összeomlás az európai villamos energia rendszerben?
 • Import versus új erőmű építése
 • Mivel pótolhatók a következő évtizedben kieső   erőművi  kapacitásaink?
 • Szükség van-e új erőművek építésére, beléptetésére?
 • Paks megold mindent!? Hoz-e bármilyen többletfeladatot? (párhuzamos üzem a régi az új között)
 • Fenntartható-e a magas import hányad? És érdemes-e fenntartani?
 • Milyen alapon történjen az újak ki-, beléptetése? Állami vagy piaci alapon?
 • Várható-e még szenes erőmű építése Magyarországon?
 • Az ideiglenesen bezárt hazai (Debrecen, Nyíregyháza) és külföldi korszerű gáztüzelésű erőművek sorsa
 • Gázár csökkenés következtében újra életképessé válnak a gázos erőműveink? Milyen stratégiát alakítanak ki ebben a helyzetben?
 • Stratégiák, beruházási tervek, jövőképek

Beszélgetőpartnerek:

Briglovics Gábor, vezérigazgató, Alpiq Csepel Kft.

Felsmann Balázs, elnök, Magyar Energiakereskedők Szövetsége

Papp András, általános vezérigazgató-helyettes, az igazgatóság tagja, ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

Tompa Ferenc, gázturbina és gázmotor szakértő, Veolia Szolgáltató Központ Magyarország Kft.

Vinkovits András , elnök-vezérigazgató, Budapesti Erőmű Zrt.

15.40 Kávészünet

16.00

A kapcsolt erőművek helyzetének bemutatása

 • Új METÁR
 • EED bevezetésének lesz-e hatása?
 • Rendszerszintű szolgáltatásban elfoglalt helyük

Előadó: dr. Kiss Csaba , elnök, MKET; igazgatósági tag, COGEN Europe

16.30

A primer oldal korszerűsítésének forrásigénye és hatásai a távhőben

 • A Nemzeti Energiastratégia és a Távhő Fejlesztési Cselekvési Terv (tervezetének) fő célkitűzései
 • A célkitűzések alapján szükséges technológiai korszerűsítések a távhő primer oldalán (hőtermelés, hőszállítás /távvezetékek/, hőátadás /hőközpontok/)
 • Komplex projektek (primer és szekunder oldal összehangolt korszerűsítésének) szükségessége, a fogyasztó oldali korszerűsítések hatása a hőigényekre
 • A szükséges primer oldali fejlesztések becsült beruházási költsége és finanszírozása
 • A primer oldali fejlesztések hatásai (a termelt távhőmennyiségre, a primer hőmix összetételére, a tüzelőanyag portfólióra, az energiaköltségekre, a légszennyező-anyagok és az ÜHG-kibocsátásra)

Előadó: Orbán Tibor , elnök, Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége

17.00 A konferencia első napjának vége

A nap elnöke: Felsmann Balázs, elnök, Magyar Energiakereskedők Szövetsége

9.00

Európai Unió jogalkotási folyamatai

 • A z egységes európai villamosenergia-piac kialakításának aktuális fejleményei
 • 2017-től induló új árszabályozási ciklus

Előadó: dr .   Grabner Péter , energetikáért felelős elnökhelyettes, Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal

9.40

MVM Stratégiája a legújabb energetikai trendek fényében

 • Milyen fő trendeket látunk az európai energia piacokon?
 • Mit jelentenek ezek a trendek Magyarország és az MVM számára?
 • Hogyan kezeli ezeket az irányvonalakat az MVM stratégiája?

Előadó: Tótth András, stratégiai vezérigazgató-helyettes, MVM Magyar Villamos Művek Zrt.

10.10

Fejlemények a Paks 2 projektben

 • Környezetvédelmi engedélyezés
 • Telephely-engedélyezés
 • Európai uniós aspektusok
 • Műszaki kérdések

Előadó: dr. Aszódi Attila , a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos

10.40 Kávészünet

11.10

Energiakereskedelmi helyzetkép és kilátások

 • A hazai kiskereskedelem input forrásainak alakulása (import vs. hazai termelés)
 • A szabályozott és a szabadpiac aránya, fejlődése
 • A szabadpiaci szegmens előtt álló kihívások
 • Az új technológiák és innovációk hatása a kereskedelmi trendekre

Előadó: Felsmann Balázs, elnök, Magyar Energiakereskedők Szövetsége

11.40

A HUPX piacai és jövőbeli tervei

 • Intraday piaci aktualitások - HUPX tapasztalatai az új piaci szekció indulása óta
 • DAM piaci adatok – Növekvő likviditás, régiós együttműködés

Előadó: Lobenwein Júlia , értékesítési vezető , HUPX Zrt.

12.10

Konvencionális áramtermelés és kapacitáspiacok Európában

 • Trendek az átalakuló villamosenergia-piacokon: decentralizáció és megújulók
 • A gázerőművek szerepe a villamosenergia-ellátásban
 • Kapacitáspiacok az EU-ban

Előadó: Lehőcz Balázs   Gábor , vezérigazgató, igazgatóság elnöke, Dunamenti Erőmű Zrt.

12.40 Ebédszünet

13.40

Energia szektor: SMART programok aktualitásai

 • Út az okos méréstől az okos hálózatok kialakulásáig, helyzetkép
 • A smart technológiák adta lehetőségek a városok, települések energetikai fejlesztéseinél
 • Fogyasztók aktivizálása, bevonása a rendszerszintű szolgáltatásokba
 • Az Okos Jövő Innovációs Klaszter szerepe a fejlesztések elősegítésében

Előadó: Kudor Attila, társelnök, Okos Jövő Innovációs Klaszter

14.10

E-mobilitás, villamos autók terjedése

 • E-mobilitás stratégiája és támogatása hazánkban
 • Elektromobilizáció és energiatárolás
 • Hogy halad az elektromos töltőállomások telepítése?
 • Kihívások és megoldások az elektromobilitás fejlesztését illetően
 • Mi várható a jövőben? Az e-mobilitás terén várható fejlesztések, tervek

Előadó: Ungár János, elnök, Magyar Elektromobilitás Szövetség

14.40

How to setup a successful project when auctioning for a renewable tariff? Lessons learned

Presenter: Filip Strohwasser , Origination, Project Manager, ČEZ a.s.

15.10 Kávészünet

15.30

Megújulók körüli szabályozások módosulása – Górcső alatt a METÁR

 • Zöld energia támogatási kérdések a régióban
 • METÁR bevezetésének folyamata, jelenlegi helyzete
 • Az új támogatási rendszer részletszabályainak ismertetése

Előadó: Tóth Tamás , főosztályvezető, Elemzési és Statisztikai Főosztály, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

16.00

A hazai ipari energia nagyfogyasztók piaci verseny helyzete a régióban

 • Villamos energia piac helyzete Közép Európában
 • Villamos energiaárak a CEE és SEE régiókban
 • Végfelhasználói árak a környező országokban és Magyarországon
 • Megújuló energiatermelés finanszírozási kérdései és hatásuk az energia intenzív nagyfogyasztók költségeire 2016 végén

Előadó: dr. Nagy Zoltán , elnök, Ipari Energiafogyasztók Fóruma, Linde Group

16.30

Megújulók asztala – Fókuszban a megújuló energia hasznosításának helyzete, valamint az új megújuló energiatámogatási rendszer

 • Megújuló energiaforrások – szélerőművek, naperőművek, biomassza tüzelésű erőművek - helyzete, terjedése, hasznosítási lehetőségei, jövője
 • METÁR értékelése, kritikája - Hogyan látják a megújulók az új METÁR fényében szegmensük növekedését?
 • Mennyire lendíti fel a beruházási kedvet a METÁR?
 • Milyen növekedési pályát tehet lehetővé az egyes megújulóknál a KÁT-ot új fejlesztéseknél leváltó aukciós alapú prémiumrendszer?
 • Mit vizionál az egyes megújulókra az NCST felülvizsgálat? Hogy kerül ez összhangba a KÁT-ot új fejlesztéseknél leváltó prémiumrendszerrel?
 • KÁT és METÁR finanszírozási kérdései
 • Megújuló energiatermelés és a hazai cégek versenyképességének összhangja

Beszélgetőpartnerek:

Prof. Dr. Kovács Kornél, elnök, Magyar Biogáz Egyesület

Lendvay Péter , elnök, Magyar Szélenergia Ipari Társaság

dr. Nagy Zoltán , elnök, Ipari Energiafogyasztók Fóruma, Linde Group

Pálfy Miklós , Fotovillamos Szakcsoport vezetője, Magyar Napenergia Társaság, ügyvezető, Solart-System

Rudolf Péter, főtitkár, Biomassza Erőművek Egyesülése

Szita Gábor , elnök, Magyar Geotermális Egyesület

17.10 A konferencia vége

Résztvevőink mondták

Remek környezetben jól összeválogatott előadások

kiváló előadókkal.

Májer-Mező Mária kockázatkezelő, MAVIR Zrt.

Több ágazat problémái, nézőpontjai találkoztak.

Hasznosak voltak a kerekasztal beszélgetései

Paulik Zsolt, tanácsadó, MOL NYrt.

Együttműködő partnerünk:

Baker & McKenzie

 

Korábbi együttműködő partnereink:

 
 PWC  

 

 

Médiapartnereink:

 

 

 

 

 

 

 

 

Elérhetőségek

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.   

Ügyfélszolgálat: 00361 459 7300    

Koncepció: Nagy Diana
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.   Telefon: 0670 619 0988

Marketing: Mile Mónika
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , Telefon: 061 459 7334

Szponzoráció: Hemeder Adrienn
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , Telefon: 061 459 7325